ESCENARIS COBERTS:TARIMA I GRADAESTRUCTURA TRUSS, CARPES I PAVELLONS
AUDIOVISUAL

SO